Historia Rańska
Rańsk, dawniej Rheinswein, to mała, malownicza wieś, której początki sięgają XIV w. Swą nazwę wzięła od Jeziora Rańskiego nad brzegiem, którego jest położona.

W 1486r. wielki mistrz krzyżacki nadaje braciom Kuchmeister von Sternberg kompleks dóbr tzw. rańskich. Wiele razy dobra te są dzielone i przechodzą z rąk do rąkj. Właścicielami rańskich włości byli członkowie rodów von Boyen, von Taubenheim, von Groben czy von Berg.

Na początku XX w. część majątku w Rańsku rozparcelowano, część nadal stanowiła dobra szlacheckie. Do dzisiaj zachowały się niektóre ze starych zabudowań Rańska - część budynków folwarcznych, obora, młyn, domy z czerwonej cegły, dawna mleczarnia.

Najbardziej wyjątkowy ze wszystkich rańskich zabudowań jest kościół ewangelicki. Wzniesiony został w latach 1815 – 1827. Budulcem były typowe dla tych terenów kamienie polnych naniesione tu przez lodowiec w czasie ostatniego ze zlodowaceń. Ciekawe jest połączenie muru kamiennego z muru pruskim, z którego zbudowana została górująca nad okolicą wierza. W kościele tym stale odbywają się msze odprawiane przez przyjezdnego pastora.